Contactgegevens

Apotheek Verschaeve

Zevekotestraat 15, 8970 Poperinge Reningelst

Hoofdapotheker: Kathleen Verschaeve

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0881.982.693

Machtigingsnummer APB: 332301

Telefoonnummer: 057 33 95 68

E-mail: info@apotheekverschaeve.be

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.