Zelftesten: test je gezondheid

Sinds enkele maanden vinden we zelftesten terug in de Belgische apotheken. Deze vormen een eenvoudige manier om zelf onze gezondheid aan een test te onderwerpen.

Vlug naar uw apotheek ?

Met deze zelftesten is het niet de bedoeling om de dokter te vermijden of die te vervangen, maar om aan diegenen die het wensen, onmiddellijk een antwoord te geven, het vroegtijdig opsporen van een aandoening om volgens het resultaat van de test te bespreken tijdens een afspraak met de arts. De zelftesten brengen een snel resultaat en geven de kans om op tijd met een aangepaste behandeling te starten.

Er bestaan verschillende, eenvoudige, snelle en gemakkelijk zelf uit te voeren zelftesten die men thuis kan doen.
Deze zelftesten zijn preventief heel nuttig. Zij moedigen diegenen aan die anders door gebrek aan tijd of zin niet naar een dokter zouden gaan of diegenen die heel snel een resultaat wensen om eventueel snel en pertinent in te kunnen grijpen . Andere patiënten hebben een irrationeel angstgevoel voor een ziekte, zelfs al vertonen zij geen enkel symptoom. Deze zelftesten kunnen hen daarbij helpen. De testen hebben een betrouwbaarheid van 88 tot 100% volgens het product. Het resultaat bekomt men binen 40 seconden tot 10 minuten, via een urine-, bloed- of stoelgang monster, afhankelijk van de test.

Kwalitatieve zelftesten !

U moet goed nagaan of de test het CE label vertoont, een garantie voor de kwaliteit !
Vraag raad aan uw apotheker, hij zal u eenvoudig de gebruiksaanwijzing uitleggen en hij kan u uiteraard verder begeleiden naargelang het resultaat.

Het resultaat van een zelftest is een indicatie, het is geen diagnose !

 

Welke testen zijn verkrijgbaar in de apotheek ?

Een tiental testen zijn momenteel beschikbaar in de apotheek.

Via bloedanalyse (één bloeddruppel is voldoende !) kan men het volgende vaststellen : een tekort aan ijzer, sommige allergieën, cholesterolgehalte, antilichamen tegen de Helicobacter pylori bacterie (verantwoordelijk voor sommige maagzweren), HIV, glutenintollerantie,…

Via een urinetest kan men een urineweginfectie, menopauze, … opsporen.

Door een analyse van de stoelgang kan men de aanwezigheid van bloed detecteren, wat op een colorectale kanker kan wijzen.

Een spermatest kan de vruchtbaarheid evalueren.

Deze testen zijn snel en gemakkelijk in gebruik en ze kunnen in enkele minuten een afwijking opsporen.